-tverrfaglig behandling-, trening- og rehabiliteringssenter

 

Miin Helse kjørestyrketest

Kjørestyrketest er en prestasjonstest som tester endring i din utholdenhet. Testen utføres på sykkel. Som mål på endring i prestasjon registreres din sykkeldistanse, sykkelteknikk, hjertefrekvens og effekt (watt).

Målet med å teste kjørestyrke er å registrere endring i prestasjon som igjen er et utrykk for endring i din utholdenhet. Endring i prestasjon måles ved endring i distanse, sykkelteknikk, effekt og hjertefrekvens. Forbedring av distanse, sykkelteknikk, effekt og/eller hjertefrekvens vil påvirke prestasjonen din og igjen vise endring i din utholdenhet.

Gjennomføring av test
Testen gjennomføres på sykkel. Testen har en varighet på 20 min. Under selve testen forsøker testpersonen og oppnå lengst mulig distanse på 20 min, hvor da distanse avhenger av tråkkfrekvens og belastning (effekt). Effekt, hjertefrekvens og sykkelteknikk registreres underveis og gjennomsnittet registreres etter endt test.

Forberedelse til test
– Møt ferdig oppvarmet (minimum 15-20 min)
– Ingen annen trening på testdagen og ingen hard fysisk aktivitet dagen før testen
– Ingen større måltid de siste 2-3 timer før testen

Åpningstider treningssal

Mandag – fredag

06.00 – 22.00

Lørdag og søndag

08.00 – 20.00

Kontakt oss

E-post

post@miinhelse.no

Telefon

917 24 462

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev

MIIN HELSE

Adresse

Carlbergveien 6a

1526 MOSS

Organisasjonsnummer

914 099 366

 

KONTAKT OSS

E-post

post@miinhelse.no

Telefon

917 24 462

Åpningstider treningssal

Mandag – fredag

06.00 – 22.00

Lørdag og søndag

08.00 – 20.00